Je bent op zoek naar BAG adressen? Dan kun je prima uit de voeten met Geogap.nl. Daar kun je de benodigde adressen simpel downloaden, dit in tegenstelling tot wanneer je dit rechtstreeks via het Kadaster wilt laten verlopen. Het Kadaster werkt met een GLM-levering, en dat vraagt technische kennis wil je van deze dienst gebruik maken. Geogap.nl maakt het je gemakkelijker en nu wijst het proces zich vanzelf. Behalve voor de adressen kun je op de website ook kiezen voor een product als bijvoorbeeld BGT WFS.

Kadaster zorgt dat de gegevens elke maand ververst worden

Natuurlijk krijg je steeds de meest actuele versie als je kiest om de bestanden via een betaalde download binnen te halen. Elke maand namelijk werkt het Kadaster de gegevens namelijk bij. Check vooraf even wanneer de laatste update geweest is op Geopcap.nl. Het download proces loopt via Geogap wel gemakkelijk. Geogap heeft namelijk een PostGIS Database Dump beschikbaar gemaakt. Dit betekent dat je de gegevens direct kunt importeren in PostGIS. Dit is een spatial database extensie voor PostgreSQL databases. En daar kun je – en vergeet de informatie vervolgens direct maar weer- prima mee uit de voeten. Het wijst zich vanzelf als je klikt op de download knop.

Je ontvangt heel veel extra informatie over de panden en objecten

Behalve adressen krijg je veel meer als je besluit het product te downloaden. Per adres krijg je namelijk informatie over de postcode, de straat, huisnummer, huisletter, toevoeging van het huisnummer en gemeente en provincie. Voor elk adres is een ID beschikbaar van het adresseerbare object en dus krijg je ook de adressen van standplaatsen en ligplaatsen in beeld. Maar dat is nog niet alles; je krijgt ook nog eens  informatie over de oppervlakte van de objecten en ontvangt eveneens informatie over eventuele koppeling van panden.